Oblast staniční

Staniční baterie
klasické s tekutým elektrolytem ventilem řízené gelové NiCd

Nabíječe staničních baterií
pro časy nabíjení od 5,5 do 14 hod.
nabíjení křivky Wa, WoWa, IUIa
vysokofrekvenční HF

Zálohové zdroje stejnosměrné i střídavé
nosiče baterií